Pałac Pielaszkowice

Pielaszkowice

Początki historii tej budowli sięgają końca XVI wieku, kiedy powstał zamek w kształcie podkowy z sześciokondygnacyjną wieżą, otoczony fosą. Warownia była wielokrotnie plądrowana podczas Wojen Śląskich i prawdopodobnie została zburzona. Na tym samym miejscu, w XVIII wieku zbudowano pałac wraz z szeregiem zabudowań. Barokowa budowla została przebudowana w połowie XIX wieku, wtedy także zasypano część fosy oraz znacząco rozbudowano park, sprowadzając dziesiątki gatunków drzew i krzewów. Ostatnie przebudowy czynił Erich von Buddenbrock, który był właścicielem majątku od 1905 do 1945 roku. Uszkodzony w trakcie działań wojennych budynek szybko popadał w ruinę. Ciekawostką tego miejsca jest fakt, że w 1806 roku rezydował w nim Napoleon, który udawał się na podbój Rosji. Upamiętnia do głaz stojący przed wjazdem do rezydencji, na którym niestety nie zachowały się żadne tabliczki. Obecnie część budynków jest zamieszkała przez mieszkańców Pielaszkowic, z pałacu zachowały się jedynie ściany nośne, a założenie parkowe całkowicie zdziczało.

Pielaszkowice 50
55-340 Pielaszkowice