Muzeum Narodowe

Wrocław

Ten monumentalny gmach wzniesiono w latach 1882-1886 według projektu berlińskiego architekta Karla Friedricha Endella. Jest to budowla w stylu neorenesansu niderlandzkiego z wnętrzem w stylu pałacowym, dostosowanym do potrzeb urzędowych. Od powstania, aż do zakończenia II Wojny Światowej, budynek mieścił siedzibę Rejencji, czyli Zarządu Prowincji Śląskiej. W 1947 roku postanowiono wykorzystać go do celów muzealnych, otwierając w 1948 Muzeum Państwowe. Dwa lata później nazwę zmieniono na Muzeum Śląskie, ponieważ skupiało się ono głównie na sztuce tego obszaru. W roku 1970 nazwę zmieniono po raz kolejny, na obecną. Kilka lat temu gmach muzeum przeszedł gruntowną renowację, naprawiono elewację oraz wyremontowano zabytkowe wnętrza. Muzeum Narodowe prezentuje kilka wystaw stałych takich jak Sztuka Śląska czy Śląska Rzeźba Kamienna, gości także wystawy czasowe z innych muzeów całej Europy.

pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
+48 71 343 56 43
http://www.mnwr.art.pl
sekretariat@mnwr.art.pl