Kościół Pokoju

Świdnica

Historia tej budowli sięga połowy XVII wieku, kiedy to Cesarz Ferdynand III zezwolił ewangelikom wybudować w Świdnicy świątynię. Budynek miał powstać w ciągu roku, miał być wykonany z nietrwałych materiałów i nie mógł mieć kształtu przypominającego w tych czasach kościół. Kamień węgielny położono w sierpniu 1655 roku, a pierwsze nabożeństwo odbyło się już po 11 miesiącach. Na początku XVIII wieku pozwolono dobudować dzwonnicę oraz szkołę ewangelicką, które także przetrwały do dziś. Kościół wykonany jest na planie krzyża greckiego, lecz obudowano go wieloma krużgankami, by bryła spełniała warunki stawiane w pozwoleniu. Wnętrze zachwyca ogromną ilością empor, czyli kościelnych krużganków, które zasadniczo zwiększały objętość kościoła, a tym samym pozwalały odprawiać nabożeństwa dla jak największej ilości wiernych. Zbudowany w całości z drewna budynek wpisano na listę zabytków UNESCO w 2001 roku, stanowi on symbol pojednania polsko-niemieckiego, wspólna wizytę złożyli w nim w 1989 roku Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl.

pl. Pokoju 6
58-100 Świdnica
+48 74 852 28 14
http://www.kosciolpokoju.pl
kosciol@kosciolpokoju.pl